Ook al hebben bijna alle organismen slechts twee geslachten - mannetjes en vrouwtjes - de onderliggende genetica van geslachtsbepaling is zeer divers. Op chromosomaal niveau komen in het insectenrijk vooral mannelijke heterogamie (Xy-systeem), vrouwelijke heterogamie (WZ- systeem) en haplodiploïdie voor. Op genniveau is er veel minder bekend, maar lijkt er weinig overeenkomst tussen verschillende groepen te bestaan. Voor de opheldering van de evolutionaire krachten achter deze diversiteit moet nog veel onderzoek gedaan worden.