Hylis foveicollis is een in Europa zeldzame keversoort die recent op meerdere lokaties in Nederland is gevonden. De larven ontwikkelen zich in dood hout, maar dat moet wel aan specifieke voorwaarden voldoen. Een aangepast, natuurgericht bosbeheer met meer dood hout lijkt vruchten af te werpen.