Insectengroepen spelen in toenemende mate een rol bij de formulering van beleid op het gebied van natuur en landschap. Ook de media geven steeds meer aandacht aan insecten, niet in de laatste plaats aan mieren. Eenduidigheid in de Nederlandse naamgeving is daarbij van belang. Mede daarom zijn van bekende insectengroepen als dagvlinders, libellen en sprinkhanen inmiddels Nederlandse namen beschikbaar voor de in Nederland voorkomende soorten. Voor mieren bestond nog geen volledige lijst. Dit artikel presenteert een compleet overzicht van alle Belgische en Nederlandse mierensoorten met hun Nederlandse namen. In het overzicht vermelden wij eveneens de talrijkheid per soort en in welke fysisch-geografische regio’s deze voorkomt.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

P. Boer, W. Dekoninck, A.J. van Loon, & F. Vankerkhoven. (2003). Lijst van mieren (Hymenoptera: Formicidae) van België en Nederland, hun Nederlandse namen en hun voorkomen. Entomologische Berichten, 63(3), 54–58.