Deze bijdrage vormt een bundeling van de entomologische waarnemingen gedaan door de deelnemers aan de 157e zomerbijeenkomst van de NEV, welke plaatsvond van 3 I mei tot 2 juni 2002 te Herkenbosch, Midden-Limburg. Er werden 1 I 74 taxa geregistreerd van zes ordes. Met 793 taxa namen de kevers ongeveer tweederde van de soorten voor hun rekening. Opvallend hoog was de wantsenrijkdom: er werden I 70 soorten gevangen. Het aantal nieuwe soorten voor de provincie Limburg was zeer beperkt. Limburg is dan ook van oudsher en voor alle insectengroepen de best onderzochte provincie. De waterkever Chaetarthria similis, de trips Odontothrips ignobilis en de mijt Anthoseius richteri worden hier voor het eerst van ons land gemeld.


Additional Files
EB 64.jpg Cover Image , 921kb