Microlepidoptera, of kleine vlinders, krijgen steeds meer aandacht van entomologen, zodat we een steeds beter inzicht krijgen in de biologie en verspreiding. Doordat vrijwel alle Noord-Europese landen jaarlijkse overzichten publiceren wordt steeds duidelijker dat de fauna voortdurend verandert. Veel van de recente veranderingen lijken echte uitbreidingen van het areaal te betreffen. Hier worden weer vier soorten nieuw voor ons land gemeld: Crassicornella agenjoi, Phyllonorycter robiniella, Carpatolechia aenigma en Caryocolum proxima.


Additional Files
EB 64.jpg Cover Image , 921kb