De penetratie van planten door bladluisstiletten iaat zich goed onderzoeken met het elektropenetratiegram (EPG), een registratiesysteem waarbij plant en insect deel uitmaken van een elektrisch circuit. Het blijkt dat juist de activiteiten die kenmerkend zijn voor het penetratiegedrag van het insect en de posities van de stiletpunt in het plantenweefsel het EPG-systeem elektrisch beïnvloeden. Alleen de beperking in locomotie door bevestiging aan de zeer dunne flexibele elektrodedraad beïnvloedt het gedrag van de bladluis enigszins. Een groot aantal details van de plant-bladluisinteracties tijdens stiletpenetratie is door EPG-studies opgehelderd, maar dit heeft mogelijk een nog groter aantal vragen opgeroepen over wat er zich afspeelt in de diepten van de plantenweefsels.