Galvormers komen binnen tenminste zeven insectenorden voor. De waardpiantspectra zijn echter heel verschillend: terwijl van galmuggen binnen praktisch alle plantenfamilies gallen bekend zijn is de verspreiding van bijvoorbeeld galwespen of galvormende bladluizen slechts tot een paar families beperkt. Binnen de Cecidomyiidae, waartoe de galvormende muggen behoren, komt ook een breed scala aan voedingswijzen voor. Behalve de oorspronkelijke vertegenwoordigers die van schimmels leven zijn er uiteraard de bekende galmuggen, en ook galvormers die weer in symbiose met schimmels leven. De verschillende evolutiescenario’s van voedingswijzen worden besproken en op twee associaties tussen galmug, waardplant en schimmel wordt nader ingegaan.