De verteringsenzymen (proteases) van insecten zijn een doel waarop planten hun afweer richten. Die afweer bestaat uit het produceren van proteaseremmers, die de proteases in de insectendarm blokkeren. Deze manier van bescherming kan ook via genetische modificatie in planten ingebouwd worden om plagen te bestrijden. Een aantal polyfage insecten, zoals bijvoorbeeld Helicoverpa, lijkt echter geen last te hebben van proteaseremmers. Deze polyfagen zijn van nature gewend om veel verschillende proteaseremmers tegen te komen. Zij hebben een protease dat ongevoelig is voor een groot aantal verschillende proteaseremmers. Proteaseremmers blijken wel inzetbaar te zijn tegen een aantal gespecialiseerde insecten en tegen insecten die contact met proteaseremmers mijden. Toepassing in de landbouwpraktijk is dan ook dichtbij.