Kinky seks' en suïcidaal paargedrag van de galmug Aphidoletes aphidimyza. De galmug Aphidoletes aphidimyza is een heel goede biologische bestrijder van bladluizen. Het kweken van grote aantallen galmuggen is echter niet eenvoudig, aangezien veel vrouwtjes onvruchtbaar zijn of weinig eieren leggen. Bij toeval werden in 'vieze' kweekkooien met spinnenwebben veel meer galmugna-komelingen gevonden. Bij nader onderzoek bleek dat de galmuggen spinnenwebben gebruiken om in te paren. Nadat een galmugvrouwtje in een spinnenweb is geland begint ze een feromoon te verspreiden. Mannetjes komen op het feromoon af, landen in het spinnenweb, bewegen al hangend in het web naar het vrouwtje en paren. Zowel mannetjes als vrouwtjes verlaten het spinnenweb na paring. Aanpassingen van galmuggen om in spinnenwebben te kunen paren worden besproken en getracht wordt de vraag te beantwoorden waarom galmuggen in spinnenwebben paren, gezien het risico om door de spin ondekt en opgegeten te worden.