Dit artikel vormt de tweede aflevering van een reeks over de Nederlandse kortschildkevers en behandelt de subfamilie Oxytelinae. Het bevat tevens een aanvulling op de in het vorige artikel behandelde Omaliinae. Wederom werd een aantal soorten nieuw voor de Nederlandse fauna ontdekt: Carpelimus similis, C. erichsoni, C. gusarovi, Platystethus degener, Bledius filipes en B. praetermissus. In al deze gevallen gaat het om soorten die voorheen verward werden met hun naaste verwanten en daardoor over het hoofd gezien werden. Van enkele lastig te determineren soorten worden afbeeldingen van belangrijke determinatiekenmerken gegeven. Opmerkelijk is de ontdekking van C. gusarovi in ons land, een soort waarvan de dichtstbijzijnde vindplaatsen in Zuidoost-Europa liggen. Als aanvulling op de vorige aflevering wordt het voorkomen van de omaliine Olophrum fuscum in de Weerribben beschreven. De soorten Ochthephilus rosenhaueri, Carpelimus heidenreichi en Bledius denticollis komen te vervallen voor de Nederlandse fauna.


Additional Files
EB 64.jpg Cover Image , 921kb