Suikers zijn voor insecten van levensbelang. Veel soorten moeten regelmatig suikers tanken om in hun energievoorziening te voorzien. Veel planten, maar ook dieren en zelfs schimmels, maken handig van deze afhankelijkheid gebruik door suikers aan te bieden in ruil voor verschillende diensten van de suikerminnende insecten. Een aantal intrigerende voorbeelden van mutualistische interacties waarin suikers een rol spelen wordt hier kort besproken. Daarnaast wordt ingegaan op de toepassing van verkregen inzichten in de biologische bestrijding van plaaginsecten, want ook de sluipwespen en predatoren die hierbij ingezet worden hebben suikers nodig en hun efficiëntie kan aanzienlijk verbeterd worden wanneer we op een slimme manier suikerbronnen aanbieden.