Van de duinen van Meijendel, ten noordoosten van Den Haag, zijn uit het verleden relatief veel gegevens bekend over het voorkomen van angeldragende bijen en wespen (Hymenoptera, Aculeata). Sinds I 996 worden dit gebied intensief geïnventariseerd. In dit artikel worden de recent verkregen gegevens vergeleken met die uit het verleden. Met betrekking tot het voorkomen van aculeaten blijkt Meijendel van nationaal belang te zijn. Toekomstige beheersmaatregelen zouden hiermee rekening moeten houden.