Een nieuwkomer bij de biologische bestrijding van de Californische trips (Frankliniella occidental^) is de roofmijt Iphiseius (Amblyseius) degenerans, een omnivoor die zich onder meer voedt met tripslarven. De Californische trips predeert echter ook op de eieren van deze roofmijt. Onderzocht is of deze eipredatie dient ter verdediging, ter consumptie, of beide. Life-history experimenten met verschillende voedselbronnen leverden informatie omtrent overleving, ontwikkeling en eipredatie. Hieruit kan worden afgeleid dat eipredatie voor tripslarven eerder consumptie dan defensie dient.