Wereldwijd sterven er jaarlijks vele soorten uit, maar er komen ook steeds nieuwe (insecten-)soorten bij! Dit artikel beschrijft het ontstaan van soorten via gastheerrasvorming. Gastheerrassen ontstaan doordat herbivore insecten zich aanpassen aan verschillende waardplanten (gastheren). Dit proces wordt uitgebreid toegelicht aan de hand van het waterleliehaantje (Qalerucella nymphaeae, Coleoptera: Chrysomelidae). Tenslotte worden kort enkele andere mogelijkheden voor het ontstaan van soorten besproken.