Enkele weken voor zijn 73-ste verjaardag overleed de dipteroloog Volkert Simon van der Goot (23 september 1928-31 augustus 2001). Hij was een vooraanstaand NEV-lid en genoot een reputatie als kenner van met name de Syrphidae. Door middel van een lange reeks publicaties, die uiteindelijk zou uitmonden in zijn standaardwerk over de Noordwest-Europese Syrphidae, ontsloot hij deze familie voor een groot publiek. Daarnaast bestudeerde Van der Goot een reeks kleinere families van Diptera die hij door het schrijven van determineertabellen toegankelijk maakte. Velen stimuleerde hij zo tot de studie van de faunistiek van de Nederlandse Diptera en zijn betekenis voor de huidige kennis van Nederlandse Diptera-fauna is buitengewoon groot.