Eulamprotes immaculatella wordt voor de eerste keer voor Nederland gemeld. Verschillen in vleugelpatroon en structuren van de genitaliën van E. immaculatella, E. atrella, E. unicolorella and Aproaerema anthyHidelia worden kort besproken.