Epinotia signatana (Lepidoptera: Tortricidae), een nieuwe bladrollersoort voor de Nederlandse fauna De bladroller Epinotia signatana wordt voor het eerst uit Nederland gemeld. Op 13 juni 1997 werd een mannetje van deze soort gevangen te Drempt, Gelderland. In continentaal Noordwest-Europa ontbreekt E. signatana vrijwel. Onderscheidende kenmerken, zowel van het uiterlijk als van de genitaliën worden besproken, alsmede levenswijze en verspreiding van de soort.