Hommels zijn belangrijke bloembezoekers en bestuivers. De bloemkeuzes en het gedrag van individuele hommels bepalen de zaadzetting van een plant. De beloning in de vorm van nectar en stuifmeel bepaalt hoeveel nakomelingen een hommelkolonie voortbrengt. Dit artikel bespreekt, behalve wat nu typische 'hommel-planten' zijn, ook de bezoekfrequentie per bloem in relatie tot de nectarproductie, bloem- en plaatstrouw en vliegafstanden.