Gedurende tientallen jaren is een discussie gaande over de soortstatus van Mythimna scirpi en M. sicula: sommige auteurs beschouwen beide taxa als geldige soorten, maar de meesten vatten M. scirpi op als een ondersoort of vorm van M. sicula. Onderzoek aan de morfologie, anatomie en biologie van Nederlandse vertegenwoordigers van beide taxa levert echter sterke aanwijzingen dat we hier wel degelijk met twee verschillende soorten te maken hebben. Mythimna scirpi is de meest algemene van de twee en heeft het grootste verspreidingsgebied; M. sicula is uit Nederland slechts bekend van zes vindplaatsen in het zuiden van Limburg. Het blijft onduidelijk wat de oorzaak was van hun synchrone verschijning in Nederland in de vijftiger jaren van de twintigste eeuw.