De kleur van vlindervleugels kan door verschillende functies worden bepaald, zoals bescherming tegen predatoren, partnerherkenning en thermoregulatie. Dit leidt tot een enorme variatie aan vleugelkleuren en patronen, zowel tussen soorten als binnen een soort. Als er voor de verschillende functies van vleugelkleur parallelle divergente selectiedrukken zijn kan soortvorming plaatsvinden. In dit artikel worden de verschillende selectiedrukken op vleugelkleur van een luzernevlinder, Colias philodice eriphyle, langs een hoogtegradiënt in de Rocky Mountains onderzocht. Twee belangrijke voorwaarden voor ecologische soortvorming worden getoetst in dit systeem en de achterliggende evolutionaire beperkingen worden belicht.