Gedurende drie winters is ‘s nachts naar kevers gezocht op boomstammen. Er werden meer dan 2650 exemplaren waargenomen, behorende tot 27 families en ruim 110 soorten, waaronder enkele zeer bijzondere of uiterst zeldzaam geachte, zoals Calodromius bifasciatus en Phloiophilus edwardsii. We gaan in op redenen van hun vermeende zeldzaamheid. Veel soorten waren actief op de schors, zelfs bij temperaturen rond het vriespunt; vijf soorten zijn in copula aangetroffen. De biologie en de ecologie van een aantal soorten worden kort besproken. Veel insecten zijn nachtactief, ook in de winter. Entomologen daarentegen zijn (meestal) dagactief en gebruiken de winter om hun collectie op orde te brengen. Ons onderzoek toont echter aan dat het zeer de moeite loont om ‘s nachts in de winter op stap te gaan.