Dit artikel is de eerste aflevering van een reeks waarin faunistische ontdekkingen betreffende Nederlandse kortschildkevers worden besproken. Met ruim duizend soorten behoort ongeveer een kwart van de kevers in ons land tot deze familie. Door dit grote aantal soorten en de determinatieproblemen die hiervan het gevolg zijn is van veel soorten de verspreiding onvoldoende bekend. De soorten Acrolocha pliginskii, Omalium littorale, Xylostiba bosnica en Phyllo-drepoidea crenata worden hier voor het eerst uit Nederland gemeld. Alleen de laatste twee soorten zijn werkelijk nieuw, de andere zijn tot nu toe waarschijnlijk over het hoofd gezien.