Coleophora coronillae wordt voor het eerst uit Nederland gemeld. Van deze soort werden in 1999 vele adulten en 9 larvale zakjes gevonden te Simpelveld (provincie Limburg). In het volgende jaar werden de vlinders opnieuw op deze plek aangetroffen en het is dan ook aannemelijk, dat hier werkelijk sprake is van een aanwinst voor onze fauna. Uitwendige kenmerken van de adulten en de genitaliën worden behandeld, alsmede levenswijze en verspreiding van de soort.