De vedermot Agdistis adactyla wordt voor het eerst uit Nederland gemeld. Van deze soort werd op 6 juli 1999 een wijfje gevangen te Twello (provincie Gelderland). Deze nieuwe vindplaats ligt ver buiten het areaal, waarvan de grens in Noordwest-Europa van West-Frank- rijk naar Noord-Duitsland en Polen loopt. Uitwendige kenmerken en genitaliën van de adulten, alsmede levenswijze en geografische verspreiding van de soort worden behandeld.