In 1999 werden in Nederland 24 soorten trekvlinders waargenomen en in dit zestigste jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de resultaten die door 148 vrijwilligers uit het hele land bij elkaar zijn gebracht. De verschillen per soort zijn groot, waarbij soms duidelijk grotere aantallen dan normaal werden gezien. Vaak echter zijn de totalen matig tot zeer laag, een tendens die voor sommige soorten al enige jaren voortduurt. Opvallende waarnemingen zijn die van Loxostege sticticalis, Diachrysia chryson, maar vooral Diasemiopsis ramburialis, waarvan het vierde exemplaar voor Nederland werd gemeld. De atalanta (Vanessa atalanta) was uitzonderlijk talrijk, maar ook de oranje luzernevlinder (Colias croceus), Rhodometra sacraria, Helicoverpa arniigera en de ipsilonuil (Agrotis ipsilon) zijn in bovengemiddelde aantallen genoteerd. Heel wat slechter ging het met de koolmot (Plutella xylostella), de distelvlinder (Vanessa cardui ) en ook nu weer Peridroma saucia. Bovendien worden een aantal soorten besproken die niet tot de trekvlinders worden gerekend, maar worden beschouwd als (incidentele) zwervers en soorten die zich onlangs in ons land hebben gevestigd. Een zeer interessante vangst is het geranium- blauwtje (Cacyreus marshallï), een nieuwe soort voor Nederland, waarvan nog onduidelijk is of dit een migrant betreft of een adventief. De soort rukt echter in snel tempo vanuit Afrika op naar het noorden. Voorlopig wordt ze als adventief beschouwd. De rouwmantel (Nymphalis antiopa) werd in aantal gezien en vermoedelijk betreffen dit alle migranten uit Polen of Duitsland. De soort prijkt (nog) niet op de lijst in tabel 1, omdat de inheemse status onduidelijk is. Die status is wel duidelijk voor het boswitje (Leptidea sinapis), waarvan slechts één waarneming bekend werd in Friesland, ver buiten de bekende populatie. Van het tijgerblauwtje (Lampides boeticus), welke momenteel als zwerver wordt beschouwd in plaats van trekvlinder, werd een ingevoerde rups gevonden in groenten en een veldwaarneming gedaan van een vlinder. Tot slot ontvingen we een nagekomen melding uit 1998 van een wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae), gevonden op Texel.