Van de zes Borkhausenia-soorten die voor Europa worden opgegeven, zijn er thans vier uit Nederland bekend. Voor de Nederlandse soorten worden determineertabellen gegeven, gebaseerd op uiterlijke kenmerken en kenmerken van de genitaliën. Bovendien worden biologie en faunistiek besproken. Speciale aandacht wordt geschonken aan Borkhausenia nefrax, een soort die als nieuw voor de fauna wordt vermeld.