Voordracht gehouden op 25 april 1992 ter gelgenheidv an de benoeming tot erelid van de Nederlandse entomologische vereniging.