Het zeer ongunstige voorjaar is voor veel soorten ongetwijfeld nadelig geweest. De warme zomer heeft daarvoor vaak geen compensatie geboden met gevolg dat de aantallen duidelijk lager waren dan in 1982. Dit betekent echter niet dat er niets belangwekkends te beleven was bij de Nederlandse vlinderfauna. Uit het hierna volgende overzicht blijkt dat er flink wat gegevens binnen kwamen die de moeite van het publiceren waard zijn.