Gedurende de afgelopen jaren is op extensieve wijze onderzoek verricht naar de verspreiding van Nederlandse haften of Ephemeroptera. Over een aantal soorten die daarbij als nieuw voor ons land zijn gevonden, werd al eerder bericht (Mol, 1983, 1985). In dit artikel worden twee nieuwe inlandse soorten besproken die met elkaar gemeenschappelijk hebben dat ze pas betrekkelijk kort geleden op grond van materiaal uit Polen zijn beschreven en nog niet uit de westelijke delen van Europa waren gemeld.