De Sepsiden zijn bij de entomologen wel bekend als vliegjes van 3-4 mm, die met hun vleugeltjes wapperen of wenken, vleugeltjes die dan getooid zijn met een zwart signaalstipje in de top. Zo ziet men ze vaak vleugelswingend op bloemen. Ze lijken met hun glimmend zwart slank lichaampje op miertjes. Vandaar hun talrijke Nederlandse namen: wappervliegen, wenkvliegen, swingvliegen en miervliegen. Deze vliegjes kunnen gemakkelijk gericht verzameld worden, omdat ze zich in aantal ophouden op schermbloemen, vooral die van Heracleum sphondylium L. en Daucus carota L. De determinatie is, als men beschikt over 40 x stereovergroting, niet al te moeilijk en het aantal soorten in Nederland is nogal beperkt (22), zodat men snel in de groep ingewerkt is. In de laatste vijftig jaar is in Nederland wel verzameld, maar er werd nauwelijks onderzoek in deze groep verricht, zoals bij de meeste groepen van de acalyptrate vliegen, uitzonderingen (Trypetidae, Otitidae en Sciomyzidae) daargelaten.