Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

V.S. van der Groot. (1985). De Sepsidae van Nederland, 1856-1984 (Diptera): 2. Mijn eigen determinaties, enkele gevolgtrekkingen daaruit en enige vergelijkende aantekeningen van de Belgische fauna. Entomologische Berichten, 45(12), 177–182.