Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

C.F. van de Bund. (1972). Enkele waarnemingen aan Lasioseius fimetorum Karg. 1971 in een gezelschap van mijten, springstaarten en nematoden tussen de wortels van witte klaver. Entomologische Berichten, 32(1), 6–12.