Pollenanalytisch onderzoek werd uitgevoerd in het darmkanaal van enkele zweefvliegen om vast te stellen of sommige soorten werkelijk de voorkeur gaven aan windbloemen. Van Platycheirus scambus Staeg., Plat. clypeatus Mg., Plat. fulviventris Macq. en Plat. angustatus Zett. werd aangetoond, dat ze grassen en Langbladige Weegbree prefereerden voor hun stuifmeelvoeding. Of en waar deze soorten honing of vervangingsmiddelen daarvan (bladluizenhoning) verkrijgen blijft nog onbekend.

Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

V.S. van der Goot, & R.A.J. Grabandt. (1970). Some species of the genera Melanostoma, Platycheirus and Pyrophaena (Diptera, Syrphidae) and their relation to flowers. Entomologische Berichten, 30(7), 135–143.

Additional Files
EB 44.jpg Cover Image , 409kb