Bij de klassieke Griekse schrijvers komt men enige malen het beeld tegen van in paniek rennende, biezende of birzende runderen met als oorzaak de aanvallen van het insekt “oistros”. De meningen over de identiteit van dit insekt zijn verdeeld, doch meestal beschouwt men het als Tabanus bovinus. Wanneer men tevens de wetenschappelijke Griekse schrijvers leest, kan men de omschrijving van de “oistros” maken: een groot, tweevleugelig, luid zoemend insekt met een uitstekende proboscis, dat in staat is runderen te doen birzen. Men kan er ten zeerste aan twijfelen of het steken en bloedzuigen van de “oistros” onomstotelijk werd vastgesteld. Een beter kenmerk deze vlieg te determineren is de eigenschap runderen te doen birzen. Een bestudering van de betreffende parasitologische literatuur en de ervaring, dat het birzen is afgenomen met de georganiseerde bestrijding van de runderhorzels, Hypoderma spp., levert de conclusie op, dat vooral of alleen de Hypoderma spp. birzen veroorzaken. Wat de “oistros” van de klassieke Griekse schrijvers betreft wordt geconcludeerd, dat deze Hypoderma bovis is omdat: l. het dier birzen veroorzaakt, 2. alleen in het enkelvoud voorkomt, en 3. alleen runderen aangevallen worden.


Additional Files
EB 44.jpg Cover Image , 409kb