De bij het onderzoek naar aantalsveranderingen van mijten- en insektenpopulaties op vruchtbomen gebruikte methodieken met hun voordelen en nadelen worden kort besproken.