Zes soorten van Odonata werden op Walcheren gevonden. Erythromma najas (Hansem.) en Enallagma cyatbigerum (Charp.) zijn nieuw voor de fauna van Zeeland. Erythromma najas (Hansem.), Enallagma cyatbigerum (Charp.) en Coenagrion puella (L.) schijnen zich alleen voort te planten in een omgeving met een uitgesproken lage chloride-concentratie (240—285 mg/1). Larven van Ischnura elegans (v. d. Lind.) en Aesbna mixta Latr. komen ook voor in plassen met eenchloride-concentratie tot 2004 mg/1. Op Walcheren zowel als op talrijke andere plaatsen in het land namen wij waar, dat onder de oecologische en geografische omstandigheden in Nederland de afwezigheid van Ischnura elegans een goede biologische indicatie is van een sterke watervervuiling.