Micranurida forsslundi Gisin, 1949 en Willemia aspinata Stach, 1949 worden opgegeven als nieuw voor de Nederlandse fauna. Micranurida conjuncta Murphy, I960 is wellicht conspecifiek met M. forsslundi.