Het kweken van Nymphalts to L. en Aglais urticae L. met kunstmatige belichting. Volgens Fischer (1) is de kans slechts gering dat copulatie van N. io L. en A. urticae L. in gevangenschap gelukt, ook al geeft men zoveel buitenlucht en zonlicht als mogelijk is. Vroegere pogingen met N. io L. en Papilio memnon memnon L. met en zonder electrisch licht zijn mislukt. Poppen van de eerste zomergeneratie van N. io L. werden geplaatst in een lichtbak die verlicht was met 8 TL-buizen van 40 W/33 (z.g. „wit licht”). Tweehonderd poppen leverden ca. 10.000 eieren op. In 3 maanden hebben wij 4 achtereenvolgende generaties met evenveel succes gekweekt, zodat de methode zich uitstekend schijnt te lenen voor massa-kweek. Ook voor A. urticae L. bleek de methode te voldoen.


Additional Files
EB 15.jpg Cover Image , 412kb