Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

E.J.G. Everts. (1917). Overzicht van de, van 1 Nov. 1915 tot 1 Nov. 1916, in de „Ent. Ber." gepubliceerde Coleoptera-soorten en -variëteiten, nieuw voor de Nederlandsche fauna. Entomologische Berichten, 4(93), 338–339.

Additional Files
EB 15.jpg Cover Image , 412kb