Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

C.A.L. Smits van Burgst. (1911). Eerste lijst van Hymenoptera in Nederland gevangen of uit andere insecten gekweekt, hoofdzakelijk behoorend tot de »Microhymenoptera« en wel tot de groepen, vereenigd onder den naam van »Sluipwespen«. Entomologische Berichten, 3(58), 133–137.