Entomologische Berichten

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Entomologische Vereniging

J.C.H. de Meijere. (1906). Lijst der merkwaardigste Diptera, gevangen te Maarsbergen, 21 Mei 1905 ter gelegenheid van de Zomervergadering der Ned. Ent. Vereeniging. Entomologische Berichten, 2(27), 50–51.