De noordse woelmuis is een beschermde soort. De populatie in Nederland vormt een aparte ondersoort. Het zwaartepunt in Noord-Holland ligt in de Zaanstreek en op Texel. Bij een zoogdierinventarisatie in 2000 in Zuid-Kennemerland werd onverwachts een noordse woelmuis gevangen. Reden voor de provincie om een uitgebreider onderzoek te laten doen.

, , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. Kapteijn. (2002). De Noordse woelmuis in Zuid-Kennemerland. Tussen Duin & Dijk, 1(1), 8–9.