Mieren komen verspreid over heel Noord-Holland voor, zowel in de bossen als in de steden, als in het drassige Waterland en de droge duinen. De duinen zijn het best bevolkt, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Ze scharrelen hier rond op bijna elke vierkante meter.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

P. Boer. (2002). Interessante mierenpopulaties. Tussen Duin & Dijk, 1(1), 10–11.