De Mijzenpolder is een open veenweidegebied dat vrijwel in het midden van Noord-Holland ligt. De polder heeft een totale oppervlakte van ca. 670 ha en bestaat voor een belangrijk deel uit grasland. Gedurende bijna een kwart eeuw is dit gebied jaarlijks op weidevogels geïnventariseerd. In dit artikel worden de resultaten besproken.

, , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

H. Fabritius. (2002). Succesvol weidevogelbeheer in de Mijzen. Resultaten van twintig jaar weidevogelinventarisaties in de Mijzenpolder (1982-2002). Tussen Duin & Dijk, 1(2), 4–7.