Wie aan dagvlinders denkt, denkt aan bloemrijke hooilanden, duinen, een bloeiende vlinderstruik en bovenal een warm zonnetje, maar niet aan de Wieringermeer en andere Noord-Hollandse polders. En dat is niet terecht, zo blijkt uit een inventarisatie van dagvlinders in de natte en koude zomer van 2000.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

K. Kaag. (2002). Verrassend veel vlinders in de polder. Tussen Duin & Dijk, 1(2), 12–14.