In Noord-Holland leven zandhagedissen bijna overal in het open duin. In het Gooi kennen we maar één gebied, de Limitische Heide, waar de soort nog met een flink aantal aanwezig is. Zandhagedissen komen voor op zandgrond waar ze de warme en droge plaatsen opzoeken. Het terrein mag niet te vlak zijn. Hellingen of greppels en steilrandjes zorgen voor variatie zodat de hagedissen kunnen kiezen tussen hoog en laag, droog of vochtig, meer of minder zon.

, , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

A. Zuiderwijk. (2002). Zandhagedis klimt uit put. Tussen Duin & Dijk, 1(2), 19–21.