Een nieuwe ontwikkeling in het Nederlandse natuurbeleid is dat vanaf 2000 particulieren de mogelijkheid hebben om hun grond definitief een natuurbestemming te geven, het zogenaamde particulier natuurbeheer. In Noord-Holland hebben particulieren inmiddels 100 ha nieuwe natuur notarieel laten vastleggen, waarvan het merendeel in het veenweidegebied van Noord-Hollands Midden.

, , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Visbeen. (2003). Vorderingen en uitbreiding van de natuur in Noord-Holland. Particulieren realiseren nieuwe natuur. Tussen Duin & Dijk, 2(1), 14–14.