In Europa broeden ijsvogels gewoonlijk langs beken, rivieren en andere wateren met steile oevers waarin zij nestholtes kunnen uitgraven. Ook wortelkluiten van omgewaaide bomen in de buurt van water worden soms benut. De stand van zaken in Noord-Holland wordt beschreven.

, , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

R. Polder, & J. Stok. (2003). Broedende ijsvogels in Alkmaar. Tussen Duin & Dijk, 2(2), 4–7.