In Waterland hebben vrijwilligers vele kilometers sloot geïnventariseerd op het voorkomen van waterplanten. Die resultaten hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de opzet en inhoud van het veelbelovende project Levende Boerensloot.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

F. Numan, N. Jonker, & C. Brak. (2003). Sloten in Waterland, een inventarisatie van waterplanten. Tussen Duin & Dijk, 2(3), 12–15.