In Alkmaar en Bergen zijn unieke paddestoelenlanen te vinden. Uniek in Nederland, niet alleen vanwege de soortenrijkdom en -samenstelling, maar ook vanwege diverse zeldzame soorten die we hier kunnen aantreffen. Nog meer bijzonder is misschien wel de locatie, zo midden in de stad met zoveel paddenstoelenrijkdom.

, , , , , , , , , ,
Tussen Duin & Dijk
Tussen Duin & Dijk

M. Oud. (2003). Unieke paddestoelenlanen (incl. rectificatie tabel in tD&D(3)1). Tussen Duin & Dijk, 2(4), 10–14.